404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Partida Romilor sucursala Vrancea şedinţe de lucru în teritoriu – Ziarul Strada
marți , 23 aprilie 2024
Home » News » Politica » Partida Romilor sucursala Vrancea şedinţe de lucru în teritoriu

Partida Romilor sucursala Vrancea şedinţe de lucru în teritoriu

Asociaţia Partida Romilor “Pro-Europa”, sucursala jud. Vrancea, în perioada 24.02-12.04 .2023, a desfăşurat un amplu proces de reorganizare a sucursalei APRPE Ciorăşti, prin deplasări zilnice în localitate.

– În cadrul acestor deplasări au fost transmise următoarele:

Informare privind activitatea APRPE în ultima perioadă;

Informare privind procedura legală de reorganizare a sucursalei prin:

– Convocator- alegerea şi validarea Consiliului Director;

– Tabel cu evidența membrilor;

– Înscrierea membrilor noi în registru de evidenta membri şi importanța atragerii noilor membrii, a procesului de înscriere a acestora în platformă electronică APRPE și situația actuală a structurii locale.

– Eliberare carnete de membru; un număr de 120buc

– Completarea procesului verbal de înfiinţare.

– Completarea fisei gospodăriei şi a fişei localităţii.

În data de 12.04.2023, a avut loc Adunarea Generală a membrilor sucursalei CIORĂŞTI, în cadrul căreia a fost supusă la vot alegerea preşedintelui, Mihalcea Adriana şi a fost validat consiliul director. În unanimitate de voturi.

Mulţumim membrilor comunităţii de romi din CIORĂŞTI şi dlui. Primar Braicau Adrian, colegului meu Zamfirecu Valerica şi dl. Președinte a consiliului județean Vrancea Toma Cătălin, cât şi Consiliului Director judeţean, coordonatorului regional Vasile Daniel şi nu în ultimul rând, dlui. Preşedinte Nicolae Păun pentru întreaga susţinere.