Home » News » DECIZIA PREŞEDINTELUI ASOCIAŢIEI PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” NR.39 DIN DATA DE 25.05.2020

DECIZIA PREŞEDINTELUI ASOCIAŢIEI PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” NR.39 DIN DATA DE 25.05.2020

În conformitate cu prevederile art.l8, alin.13 din Statutul Asocialiei Partida Romilor „Pro-Europa”, preşedintele emite prezenta DECIZIE

ART.1

În baza parteneriatelor incheiate cu inspectoratele scolare judetene si cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa, va derula in perioada 26.05.2020 – 16.06.2020, prima etapa a campaniei educationale la nivel national „SOS COPIII ROMI”, al carei principal scop vizeaza inscrierea copiilor de etnie romă in invăţământul preşcolar şi in clasa pregetitoare, cat şi eliberarea recomandarilor de apartenenta etnica, necesare elevilor de etnie romă, pentru admiterea in învăţămantul liceal, care vor candida pe locurile speciale alocate lor, in anul şcolar 2020-2021.

ART.2

Sucursalele Asociaţiei Partida Romilor Pro-Europa, vor elibera recomandarile de apartenenta la etnia roma, elevilor romi, conform procedurii interne a asociatiei, cu respectarea statutului asociatiei si a prevederilor ordinului ministrului educatiei nationale, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii in invăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.

ART.3

Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării de apartenenta, revine atat presedintelui sucursalei judetene/a municipiului Bucuresti, care o emite, o semneaza, o stampileaza si o inregistreaza, cat si părintelui/tutorelui legal al elevului care solicită asociatiei eliberarea unei recomandări de apartenenţă la etnia romilor.

ART.4

Conform procedurii interne, documentele care justifica eliberararea de catre presedintii sucursalelor asociatiei a recomandarilor de apartenenta la etnia roma, sunt:

  • Cererea privind eliberarea recomandarii
  • Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind apartenenta etnica, potrivit art. 326 din Noul Cod Penal, Declaratia GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului UE 2016/679.

De asemenea, recomandarile vor fi eliberate doar dupa verificarea datelor cu caracter etnic ale solicitantului.

ART.5

1) Recomandarile vor fi eliberate doar elevilor de etnie roma. Orice abatere sau încalcare de la această prevedere va atrage răspunderea penală a celui care o emite, potrivit legislatiei in vigoare.

(2) La nivelul sucursalelor asociatiei judetene/ a municipului Bucuresti se va constitui un registru special pentru eliberarea si evidenta recomandarilor de apartenenta etnica.

(3) Recomandarile vor fi eliberate pe suport de hartie, respectand modelul, formatul si continutul acesteia, prezentat in procedura interna.

(4) Recomandarile vor putea fi eliberate solicitantilor si online, in format electronic, conform dispozitiilor din ordinului ministrului Educatiei Nationale, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii in invăţământul liceal de stat pentru anul gcolar 2020-2021.

Solicitantii vor accesa platforma educationala soscopiiiromi.ro. În aceasta situatie, recomandarea emisa in format PDF va fi transmisa atat solicitantului, secretariatului unitatii de invatamant a elevului, pe mail, cat si inspectorului scolar pentru minoritati.

ART.6

Conform protocolului incheiat intre Asociatia Partida Romilor Pro-Europa si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, recomandarile eliberate pentru solicitantii din Bucuresti, vor fi semnate de domnul Manea Catalin Zamfir, in calitatea de presedinte al sucursalei Partida Romilor Pro-Europa – Bucureşti

ART.7

Prezenta decizie va fi comunicată tuturor presedintilor sucursalelor judetene, presedintelui sucursalei municipiului Bucuresti si presedintelui Organizatiei de Tineret.

Prezenta decizie conline 3 pagini şi a fost intocmita in 3 exemplare originale, din care 1 exemplar original arhivat de secretarul Consiliului Director al Asociatiei Partida Romilor „ProEuropa”.