duminică , 3 decembrie 2023
Home » News » Primăria orasului Bragadiru COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria orasului Bragadiru COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria orasului Bragadiru anunță semnarea contractului de finanțare nr. 7186/19.01.2023 pentru proiectul ”Cresterea eficientei energetice la Casa de Cultura “Mihai Eminescu” din Orasul Bragadiru, Judetul Ilfov”, cod proiect C10-I3- 292. Obiectivul proiectului este renovarea energetică moderată a clădirii Casei de Cutura, pentru îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară. Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni în perioada 10.05.2022 și 10.07.2024 această perioadă cuprinzând și activități realizate înainte de semnarea contractului de finanțare. Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrațieiși finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – FONDUL LOCAL, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Valoarea totală a proiectului este de 11.956.497,44 lei cu tva, valoare eligibilă nerambursabilă, din care 878.701,95 lei cu tva reprezinta ajutor de stat, ajutor de minimis. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT oras Bragadiru. Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României